- Zmiany, zmiany, zmiany... -

Chcieliśmy poinformować o paru zmianach, które zaszły w naszej grupie, oraz paru innych, które wkrótce nastąpią. Przede wszystkim uległy zmianie nasze dane kontaktowe, NOWY NUMER TELEFONU: 606-161-135, oraz NOWY ADRES E-MAIL: biuro@divesalvare.pl. Powoli będziemy również przenosić naszą stronę internetową na nową domenę www.divesalvare.pl. Kolejne zmiany które czekają nas w najbliższym czasie to zmiana siedziby Stowarzyszenia z Wałbrzycha na Legnicę, a co za tym idzie, nowa nazwa: Wodno-Nurkowa Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza Dive Salvare, oraz zmiany personalne w zarządzie. Pomimo tych wszystkich nowości chcielibyśmy zapewnić, że cele i pasja, która łączy naszą grupę we wspólnym działaniu pozostały niezmienne! W tym roku mamy dużo planów, więc zachęcamy do śledzenia naszej strony i profilu na Facebooku :)

 
KURS STERNIKA MOTOROWODNEGO >>>CZYTAJ DALEJ

DiveSalvare - czyli Wałbrzyska Grupa Poszukiwawczo Ratownicza Wodno - Nurkowa  ( WGPRWN )  powołana została w czerwcu 2014 roku przez ludzi, którzy chcieli połączyć dwie pasje: miłość do nurkowania oraz chęć niesienia pomocy innym. Każdy z członków grupy posiada wysokie kwalifikacje i uprawnienia nurkowe potwierdzone odpowiednimi certyfikatami i patentami.

      

W jej szeregach są profesjonalnie wyszkoleni nurkowie, instruktorzy nurkowania, strażacy, ratownicy medyczni jak i osoby, które zarażone pasją nurkowania, służąc swoją wiedzą i nurkowym doświadczeniem chcą dodatkowo zrobić coś dla innych.

   

Nurkujemy cały rok bez względu na temperaturę, pogodę, widoczność czy głębokość i właśnie to powoduje, że z grupy ludzi nurkujących rekreacyjnie staliśmy się elitarną grupą zdolną wykonywać najrozmaitsze zadania nurkowe.

   

Jednym z celów  Wałbrzyskiej Grupy Poszukiwawczo Ratowniczej jest dbanie o bezpieczeństwo i zabezpieczanie wszelkiego typu imprez sportowych, które organizowane są w bliskiej odległości od wody i nad samą wodą. Ponadto DiveSalvare ma popularyzować aktywność fizyczną poprzez uprawianie sportów, przede wszystkim nurkowania i turystyki wodnej.

   

Grupa będzie również organizować zajęcia nurkowe i wodne dla uczniów szkół w celu wszechstronnego rozwoju fizycznego i osobowościowego. Jednym z jej zadań jest też kształtowanie pozytywnych cech charakteru, kultury współżycia i integracji środowiskowej poprzez uczestnictwo w realizacji zadań grupy, kształtowanie postaw proekologicznych na obszarach będących terenem działalności, dbałość o czystość wód i terenów przylegających.

   

Działamy na podstawie Statutu zatwierdzonego dnia 29.08.2014 r. przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu - IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Statut grupy >>>czytaj dalej

 

 

Aktualności

Galeria

Nasi partnerzy